2019 MEMBERS

Oct. 2019 Updated

 

FACULTY

Professor 

Jun Matsumoto 

HP

Professor 

Hideo Takahashi 

HP1

HP2

Assistant Professor 

Hiroshi Takahashi 

HP1

HP2

 

STAFF

Project Professor  Fumiaki Fujibe
Project Associate Professor  Jun-ichi Hamada
Project Assistant Professor  Tomoshige Inoue
Research Fellow  Nozomi Kamizawa
Research Fellow  Yoshihito Seto
Research Fellow  Ko Nakajima (-Sep.)
Research Fellow  Masato Nodzu
 
Visiting Professor  Koichi Masuda
Visiting Fellow  Ryoji Yamashima

 

STUDENTS

Research Student

Akiko Oka  Shuhei Fujiwara


D3

Yuta Matsuzaki  Michiko Otsuka  Rakesh Teja Konduru

Lyndon Mark Payanay Olaguera (-Sep.)

D2

Moeka Yamaji  Anu Gupta  Pham Thi Thanh Hoa

D1

John Asaula Manalo (Oct. -)


M2

Sho Kitabatashi  Kentaro Fujimiya  Kana Matsuura

M1

Yoshiki Ito  Tetsu Yanagisawa


B4

Nobuhiro Kohara  Shigemitsu Tanaka  Dai Nunota  Takumi Hirai  Kazuki Wakabayashi