2014 MEMBERS

2014.12.01 Updated

 

FACULTY

 

Professor Jun Matsumoto     ⇒HP

 

Professor Hideo Takahashi     ⇒HP

 

Assistant Professor Hiroshi Takahashi  ⇒HP

 

 

STAFF

Project Associate Professor Jun-ichi Hamada


Project Assistant Professor Shiori Sugimoto


Visiting Fellow Roxana Hoque

 

 

Research Student

Ryoji Yamashima Akiko OkaD3

Yoshihito Seto MarcelinoⅡ Villafuerte (~Sep.)


D2

Hiromichi Makita Nguyen Le Dzung


D1

Kou Nakajima Yuta Matsuzaki Julie Mae Borejon Dado (Sep.~)


M2

Kohei Okuhara Jyumpei Oguchi Daiki Ninomiya Yuka Fujima Moeka Yamaji


M1

Syunsuke Kanamori Nozomi Kamizawa Yasunari Kimura Tsuchimi Yokoyama


B4

Marika Ono Michio Sakai Hitosato Sekiyama Daisuke Tanaka Eiichi Nozaki Yuma Miyaji Midori Mogi Souya Watanabe